Lehdistö  l  Vuoden Palomiestoimikunta  l  Yhteystiedot  l  Etusivulle

Vuoden palomiestoimikunnan säännöt

5.5.2003

1. Vuosittain valitaan Vuoden Palomies tai Vuoden Palokuntalainen tarkoituksena alan ja palomiestyön tunnetuksi tekeminen ja myönteisen julkisuuden lisääminen. Erityisistä syistä voidaan valita molemmat, mutta pyrkimyksenä tulee olla vain yhden nimeäminen.

2. Valinnan suorittaa toimikunta, johon kuuluu kaksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua edustajaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä, Suomen Palopäällys­töliitosta, Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JHL ja Suomen Sopimuspalokuntien Liitosta SSPL. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja ottaa sihteerin.

Toimikuntaan kuuluu puhevaltaisena asiantuntijajäsenenä Pelastustieto-lehden edustaja.

3. Toimikunta päättää ehdokkaiden esitys- ja julkistamismenettelystä. Nimitys julkistetaan valitsijayhteisöjen nimissä.

Ehdotukset Vuoden Palomieheksi tai Vuoden Palokuntalaiseksi tulee tehdä  lokakuun 15. päivään mennessä. Ehdotuksen voi tehdä yhteisö tai yksityinen henkilö. Erityisestä syystä voi toimikunta nimetä jonkin palo- ja pelastustoimen sektorin painopistealueeksi ja nimetä tämän sektorin edustajan vuoden palomie­heksi ja/tai palokuntalaiseksi.

4. Vuoden Palomiehen ja Vuoden Palokuntalaisen valintaperusteena pidetään:

- erityistä tunnustusta ansaitsevan pelastustehtävän suoritusta tai

- esimerkillistä muuta toimintaa, joka on ollut omiaan kohottamaan palo- ja pelastusalan, palolaitosten tai palokuntien nauttimaa arvon­antoa tai

- huomattavaa urheutta tai uhrautuvaa palomieshenkeä osoittavaa tekoa tai

- useita vuosia jatkunutta arvokasta ja esimerkiksi kelpaavaa toimin­taa palo- ja pelastusalalla.

Lisäksi voidaan arvostaa korkeatasoista suoritusta urheilun tai muun kulttuurin alalla.

5. Vuoden Palomiehelle ja/tai Vuoden Palokuntalaiselle annetaan tunnustuksen osoitus. Saajista pidetään luetteloa. Toimikunta päättää tunnustuksen osoittamis­tavan. Edellisen vuoden palomies ja/tai palokuntalainen kutsutaan uuden julkista­mistilaisuuteen.

6. Toimikunta voi hyväksyä vuoden aikana yhteistyökumppanin / -kumppanit tukemaan vuoden palomiehen / palokuntalaisen taustaryhmää tai palokuntaa toimikunnan hyväksymällä tavalla.

7. Toimikunnan työskentelystä aiheutuvat kustannukset jaetaan tasan valitsijayh­teisöjen kesken.

8. Muutokset näihin sääntöihin valmistelee toimikunta ja sääntömuutoksen hyväk­syy jäsenten taustayhteisöt.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Palopäällystöliitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Suomen Sopimuspalokuntien Liitto