Lehdistö  l  Vuoden Palomiestoimikunta  l  Yhteystiedot  l  Etusivulle

Vuoden palomiestoimikunnan säännöt

18.1.2023

1. Vuosittain valitaan Vuoden Palomies tarkoituksena alan ja palomiestyön tunnetuksi tekeminen ja myönteisen julkisuuden lisääminen. Erityisillä perusteilla voidaan Vuoden Palomieheksi valita myös ryhmä tai yhteisö.

2. Valinnan suorittaa toimikunta, johon kuuluu kaksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua edustajaa Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JHL, Suomen Palopäällys­töliitosta, Suomen pelastusalan ammattilaisista SPAL, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä ja Suomen Sopimuspalokuntien Liitosta. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja ottaa sihteerin.

Toimikuntaan kuuluu puhevaltaisena asiantuntijajäsenenä Pelastustieto-lehden ja sisäministeriön edustajat.

3. Toimikunta päättää ehdokkaiden esitys- ja julkistamismenettelystä. Nimitys julkistetaan valitsijayhteisöjen nimissä.

Ehdotukset Vuoden Palomieheksi tulee tehdä vuosittain toimikunnan päättämään ajankohtaan mennessä. Ehdotuksen voi tehdä yhteisö tai yksityinen henkilö. Toimikunta voi nimetä jonkin pelastustoimen sektorin painopistealueeksi.

4. Vuoden Palomiehen valintaperusteena pidetään:

- esimerkillistä toimintaa, joka on ollut omiaan kohottamaan pelastusalan, pelastuslaitosten tai palokuntien nauttimaa arvonantoa tai

- useita vuosia jatkunutta arvokasta ja esimerkiksi kelpaavaa toimintaa pelastusalalla tai 

- erityistä tunnustusta ansaitsevan pelastustehtävän suoritusta tai 

- huomattavaa urheutta tai uhrautuvaa palomieshenkeä osoittavaa tekoa. 

5. Vuoden Palomiehelle annetaan tunnustuksen osoitus. Saajista pidetään luetteloa. Toimikunta päättää tunnustuksen osoittamistavan. Edellisen vuoden palomies kutsutaan uuden julkistamistilaisuuteen. 

6. Toimikunta voi hyväksyä vuoden aikana yhteistyökumppanin / -kumppanit tukemaan vuoden palomiehen taustaryhmää tai palokuntaa toimikunnan hyväksymällä tavalla. 

7. Toimikunnan työskentelystä aiheutuvat kustannukset jaetaan tasan valitsijayh­teisöjen kesken.

8. Muutokset näihin sääntöihin valmistelee toimikunta ja sääntömuutoksen hyväk­syy jäsenten taustayhteisöt.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Palopäällystöliitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Suomen Sopimuspalokuntien Liitto