Lehdistö  l  Vuoden Palomiestoimikunta  l  Yhteystiedot  l  Etusivulle

Vuoden Palomies 2008
Pelastusopiston vanhempi opettaja Ismo Huttu
Kuopion Pelastusopisto

Vuoden palomies -toimikunta on valinnut vuoden 2008 palomieheksi Pelastusopiston vanhemman opettajan Ismo Hutun. Valinnan perusteena on ollut Hutun arvokas ja pitkäaikainen toiminta pelastusalan ammatilliseen tutkintoon johtavan perusopetuksen kehittäjänä ja kouluttajana. Hutun erityisalaa ovat sammutus- ja pelastustekniikka.

Suurin osa Suomen päätoimisista palomiehistä on valmistunut Pelastusopistosta Kuopiosta. Pelastajan koulutus kestää vain puolitoista vuotta. Koulutuksessa käytetään samoja metodeita ja välineitä, jotka ovat käytössä pelastuslaitoksilla. Näin koulutus saattaa pelastajaoppilaat niin lähelle todellista palomiehen arkea kuin mahdollista. Ismo Huttu on ollut voimakkaasti kehittämässä tällaista Learning by doing -metodia Pelastusopiston koulutuksessa.

Vuoden palomies Ismo Huttu on opettanut pelastajia runsaat kymmenen vuotta. Hänen suoraviivainen tyylinsä ja syvällinen asiantuntemuksensa ovat sukupolvi toisensa jälkeen herättäneet positiivista vastakaikua opiskelijoissa.

Ismo Huttu osaltaan on ollut tekemässä pelastajan koulutuksesta vetovoimaista. Viimeksi kurssille oli yli 300 hakijaa, kun koulutukseen voitiin ottaa 60 opiskelijaa. Lisäksi koulutuksen keskeyttämisprosentti on poikkeuksellisen vähäinen, 1,6.

Vuonna 1962 syntynyt Ismo Huttu suoritti palomiehen tutkinnon 1984 ja valmistui paloesimieheksi 1991. Talonrakennusinsinööri hänestä tuli 1994 ja insinööri (AMK) palopäällystön koulutusohjelmasta 2005.

Huttu on toiminut palomiehenä vuosina 1978–80 ja 84–93, aluehälytyskeskuksen päivystäjänä 1981, ylipalomiehenä 1993–94 ja paloesimiehenä 1994–95. Opetustehtävissä Pelastusopistolla Huttu on ollut vuodesta 1995. Vapaa-aikana huttu harrastaa urheilua, erityisesti pitkän matkan juoksua.

Vuoden palokuntalainen tai palomies on valittu vuodesta 1982 lähtien. Valinnan tekee toimikunta, johon kuuluvat edustajat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä SPEKistä, Suomen Palopäällys-töliitosta SPPL:stä, Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JLH:sta, ja Suomen Sopimuspalokuntien Liitosta SSPL:stä. Vuoden palomieheksi tai palokuntalaiseksi valitaan henkilö, joka on suorittanut erityistä tunnustusta ansaitsevan pelastustehtävän, on toiminnallaan kohottanut palo- ja pelastusalan, palolaitosten tai palokuntien nauttimaa arvonantoa, on osoittanut huomattavaa urheutta tai uhrautuvaa palomieshenkeä tai on harjoittanut useita vuosia jatkunutta arvokasta ja esimerkiksi kelpaavaa toimintaa palo- ja pelastusalalla.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Palopäällystöliitto Suomen Palomiesliitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Suomen Sopimuspalokuntien Liitto