Lehdistö  l  Vuoden Palomiestoimikunta  l  Yhteystiedot  l  Etusivulle

Vuoden Palomies 2009
Pelastusjohtaja Piia Vähäsalo
Jokilaaksojen pelastuslaitos

Vuoden 2009 palomieheksi on valittu pelastusjohtaja Piia Vähäsalo Jokilaaksojen pelastuslaitokselta. Valinnan perusteena on esimerkillinen ja ansiokas toiminta pelastusalan alueellisen ja valtakunnallisen toiminnan kehittäjänä ja vaikuttajana. Valinnan teki Vuoden palomies -toimikunta, ja se julkistettiin Pelastusopistolla Kuopiossa.

Piia Vähäsalo on ollut merkittävällä tavalla vaikuttamassa pelastustoimen alueellisen ja valtakunnallisen tason kehittämiseen. Hän on työskennellyt pelastusalalla sekä käytännön työssä sammutusyksikön johtajana ja palopäällikkönä että useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa luottamustehtävissä. Vähäsalo on omalla toiminnallaan kehittänyt yhteistyötä eri toimijoiden välillä niin Jokilaaksojen alueella kuin laajemmalti koko maassa. Hänet tunnetaan jämäkästä johtamistavastaan ja hyvistä kuuntelutaidoistaan.

Elokuusta 2007 alkaen Vähäsalo on toiminut valtakunnallisessa Kuntaliiton ja pelastuslaitosten Kumppanuushankkeessa projektipäällikkönä. Vuonna 2003 hänet valittiin Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtajaksi. Toukokuusta 2002 alkaen hän toimi Jokilaaksojen alueellisen pelastustoimen perustamisprojektissa projektipäällikkönä. Vuosina 1998–2000 hän työskenteli VPK:n sammutusyksikön johtajana Ylivieskassa.

Vähäsalon valintaa puoltaa myös se, että hyvin harva nainen Suomessa on kyennyt toimimaan pelastusalalla monipuolisena uudisraivaajana merkittävissä alueellisen ja valtakunnallisen tason tehtävissä. Lisäksi hän on onnistunut sovittamaan yhteen haasteelliset virka- ja luottamustehtävät sekä perheenäitiyden.

Vähäsalo on ollut Sievin palopäällikkö

Vähäsalo toimii muutenkin esimerkkinä miehisellä pelastusalalla. Hän tähtäsi alalle jo 80-luvun alussa pyrkiessään Sievin palokuntanuoriso-osastoon mutta tuli torjutuksi tyttönä. Tästä lannistumatta Vähäsalo luki itsensä hallintotieteiden maisteriksi, teki gradunsa ”Pienten palokuntien pelastustoiminnan johtaminen” vuonna 1995 ja pyrki valmistuttuaan Pelastusopistoon Päällystökurssille. Hän oli ensimmäinen nainen Suomessa, joka opiskeli silloista uusimuotoista päällystötutkintoa Päällystökurssi 3:lla. 

Opintojen jälkeen Vähäsalo toimi noin vuoden verran YTOL*)-instituutin projektiasiantuntijan tehtävässä, minkä jälkeen hän palasi pelastusalalle aloittaessaan Oulun läänin Pelastusliiton toiminnanjohtajana vuonna 2000. Tästä tehtävästä hän siirtyi Sievin kunnan palopäälliköksi helmikuussa 2002.

Vuoden palokuntalainen tai palomies on valittu vuodesta 1982 lähtien. Vuoden palomieheksi tai palokuntalaiseksi valitaan henkilö, joka on suorittanut erityistä tunnustusta ansaitsevan pelastustehtävän, on toiminnallaan kohottanut palo- ja pelastusalan, palolaitosten tai palokuntien nauttimaa arvonantoa, on osoittanut huomattavaa urheutta tai uhrautuvaa palomieshenkeä tai on harjoittanut useita vuosia jatkunutta arvokasta ja esimerkiksi kelpaavaa toimintaa palo- ja pelastusalalla. Valinnan tekee toimikunta, johon kuuluvat edustajat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä SPEKistä, Suomen Palopäällys­töliitosta SPPL:stä, Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JLH:sta, ja Suomen Sopimuspalokuntien Liitosta SSPL:stä.

Lisätietoja:
Vuoden palomiestoimikunnan puheenjohtaja Vesa Parkko, puh. 044 702 6210
Palokuntajohtaja Petri Jaatinen, SPEK, puh. 0400 535 441

* YTOL = Ylivieskan teknillisen oppilaitoksen teknologiapalveluyksikköSuomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Palopäällystöliitto Suomen Palomiesliitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Suomen Sopimuspalokuntien Liitto