Lehdistö  l  Vuoden Palomiestoimikunta  l  Yhteystiedot  l  Etusivulle

Vuoden Palomies 2011
Pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen
Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Helsingin Pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen on Vuoden Palomies 2011. Waitisen erityiseksi ansioksi katsottiin määrätietoinen ja esimerkillinen toiminta pelastusalan turvallisuusviestinnän, kuten valistuksen, neuvonnan ja turvallisuuskoulutuksen kehittämisessä. Waitisen toiminta pelastusalan turvallisuusviestinnässä on ollut tuloksekasta ja esimerkillistä. Hän on kehittänyt sitä vuosien varrella määrätietoisesti sekä kannustanut muitakin alan toimijoita kumppanuuteen ja avoimuuteen.

Waitinen on kirjoittanut noin 30 erilaista turvallisuusalan opasta ja muuta teosta. Vuodesta 2010 hän on työskennellyt aktiivisesti valtakunnallisessa turvallisuusviestintätyöryhmässä, joka on osa pelastustoimen kumppanuushanketta. Se on kehittänyt alan turvallisuusviestintää ja siihen liittyvää yhteistyötä.
Turvallisuusviestinnän arvostus pitäisi saada jatkossakin nousemaan, mutta alalla jyräävät vielä operatiiviset arvot, Waitinen pohtii.
Opettamalla pelastettu ihmishenki on yhtä tärkeä kuin pelastustoiminnalla pelastettu, hän painottaa.

Helsingin Pelastuskoululla on vaikutuksensa myös koko valtakunnan pelastajien saamaan oppiin, sillä Pelastusopistosta valmistuvat pelastajat pääsevät opintojen lopussa viikon turvallisuusviestintäjaksolle Helsinkiin. Helsingissä ollaan sikäli edistyksellisiä, että kaupunki on palkannut ensimmäisen kerran seitsemän päätoimista turvallisuuskouluttajaa.
Se on valtakunnan mittakaavassa ainutlaatuista, Waitinen toteaa tyytyväisenä.

Pelastuskoulun rehtoriksi Waitinen valittiin 2001, jolloin hän jatkoi edeltäjänsä Erkki Jaakkolan viitoittamalla tiellä turvallisuusviestinnän ja -opetuksen kehittämistä. Pelastusalalla hän on työskennellyt vuodesta 1998, jolloin hänet valittiin Pelastuskouluun vanhemmaksi opettajaksi. Hänen toimenkuvaansa kuuluivat tuolloin turvallisuusopetuksen pedagogin tehtävät.
Varsinainen kipinä syntyi erityisesti koulujen ja oppilaitosten turvallisuuden kehittämiseen vappuyönä 1993. Silloin tuhopolttaja poltti peruskoulun, jossa toimin rehtorina, Waitinen muistelee.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Palopäällystöliitto Suomen Palomiesliitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Suomen Sopimuspalokuntien Liitto