Lehdistö  l  Vuoden Palomiestoimikunta  l  Yhteystiedot  l  Etusivulle

Vuoden Palomies 2012
Pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti
Etelä-Savon pelastuslaitos

Pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti on Vuoden Palomies 2012. Hän on tehnyt uransa alusta alkaen esimerkillistä kehitystyötä väestönsuojelun hyväksi. Lisäksi hän on tiivistänyt yhteistyötä turvallisuusalan toimijoiden välillä. Halmeslahden vaikutuksesta Etelä-Savon pelastuslaitoksen toiminta onnettomuus- ja häiriötilanteissa on parantunut. Vuoden Palomies 2012 julkistettiin tänään Turvallisuusmessuilla Tampereella.

Vuoden Palomies 2012 Tuomo Halmeslahti tuli alalle palomieheksi vuonna 1987. Hän eteni apulaispalo- ja väestönsuojelupäällikön virkaan vuonna 1997. Uransa alusta alkaen väestönsuojelu on ollut hänelle sydämenasia. Halmeslahden vaikutuksesta Etelä-Savon pelastushenkilöstö suhtautuu turvallisuuteen kokonaisvaltaisesti. Varautuminen ja väestönsuojelu nähdään kiinteänä osana muuta pelastustoimintaa. Yhteisen näkemyksen pohjalta keskeiset turvallisuustoimijat laativat mm. maakunnallisen valmiussuunnitelman. Sen keskeinen osa ovat toimintaohjekortit eri uhkakuvista. Esimerkiksi myrskyn aikana pelastushenkilöstö ottaa esiin myrsky-kortin. Siinä lukevat toimintaohjeet ja kaikki keskeiset yhteystiedot. Tieto myrskystä etenee nopeasti, ja häiriötilanne on jo alkuvaiheessa pelastuslaitoksen hallinnassa.

”Turvallisuus paranee yhteistyöllä”

Halmeslahti on onnistunut kohottamaan väestönsuojelun ja varautumisen arvostusta Etelä-Savossa. Hän näkee kehittämistyön etuna, että väestönsuojelua ja varautumista ei pidetä erillisenä tulosalueena pelastustoiminnan rinnalla. Tämänkaltainen näkökulma kostautuu häiriötilanteissa ja saattaa vaikeuttaa tilanteen hoitamista. Halmeslahden mukaan yhteistyöllä on ollut myönteisiä vaikutuksia. Yksi todiste tästä on kaupunginjohtajan lehtihaastattelu, jossa hän kommentoi toimintaa häiriötilanteen jälkeen: ”Pelastustoimi otti hienosti tilanteen haltuunsa!”

Etelä-Savon pelastuslaitos on syventänyt suhteitaan yhteistyökumppaneihin. Halmeslahti on ollut vahvasti mukana yhteistyössä. Maakunnan turvallisuusalan toimijat saavat pelastuslaitoksen ennakkotiedotteet mahdollisista turvallisuusuhkista ja arvioivat niiden avulla vaaroja. Etelä-Savon pelastuslaitos on laatinut naapuripelastuslaitosten kanssa yhteiset valmiudenkohottamisen raja-arvot eri uhkakuville. Jos ne ylittyvät, pelastuslaitos alkaa heti tiedottaa lähestyvästä vaarasta.

– Turvallisuus paranee pelastusalan ja muiden toimijoiden yhteistyöllä. On hienoa todeta, että se on edistynyt kaikilla tasoilla. Tämä on ainoa oikea suunta, Halmeslahti sanoo.

Vuoden Palomiehen valitsee toimikunta, johon kuuluvat edustajat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä, Suomen Palopäällys¬töliitosta, Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta, Suomen Sopimuspalokuntien Liitosta ja Pelastustieto-lehdestä. Vuoden Palomies tai Palokuntalainen on valittu vuodesta 1982 lähtien.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Palopäällystöliitto Suomen Palomiesliitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Suomen Sopimuspalokuntien Liitto