Lehdistö  l  Vuoden Palomiestoimikunta  l  Yhteystiedot  l  Etusivulle

Vuoden Palomies 2014
Paloesimies Jarkke Lahti
Keski-Suomen pelastuslaitos

Vuoden Palomieheksi 2014 on valittu 42-vuotias jyväskyläläinen paloesimies Jarkke Lahti. Hän on toiminut laaja-alaisesti pelastusalalla niin päätoimisena paloesimiehenä Keski-Suomen pelastuslaitoksella kuin myös sopimuspalokunnassa Jyväskylän VPK:ssa. Hänen panostuksensa palomiesten työturvallisuuden lisäämiseksi ja altistumisen vähentämiseksi Puhdas paloasema -toimintamallin avulla on ollut merkittävää suomalaisessa palokuntakulttuurissa.

Puhdas paloasema -toimintamallin tavoitteena on terveempi palomies. Vuodesta 2011 lähtien Jarkke Lahti on edistänyt Ruotsissa kehitetyn mallin jalkauttamista Suomeen. Mallin avulla pyritään juurruttamaan paloasemille toimintatapoja, jotka vähentävät operatiivisen henkilöstön altistumista muun muassa myrkyllisille savukaasuille tai noelle. Lähtökohtana on, että pienin muutoksin voidaan saada lisää terveitä vuosia palomiehille. Esimerkiksi suojaimia käytetään nokialtistustilanteissa, varusteet puhdistetaan ja savuisia ja nokisia vaatteita ei viedä henkilöstötiloihin lainkaan.

– Puhdas paloasema -toimintamalli on saanut erittäin hyvää palautetta ja altistumisen vähentämisen tärkeys ymmärretään. Yhteydenottoja pelastuslaitoksilta ympäri Suomen on tullut paljon, ja tieto mallista on lähtenyt leviämään. Myös vapaaehtoisuuteen pohjaavien palokuntien keskuudessa on herännyt kiinnostus altistumisen vähentämiseksi ja toivonkin, että malli leviää myös sopimuspalokuntiin, Lahti kertoo.

Tulevaisuudessa nykyisen työn rinnalla Lahti haluaa olla mukana altistumisen vähentämisen kehitystyössä valtakunnallisesti. Hän on mukana Työterveyslaitoksen uudessa altistumistutkimuksessa Keski-Suomen pelastuslaitoksen edustajana. Tutkimuksella selvitetään, altistuuko operatiivinen henkilöstö ja onko suojautumisella vaikutusta altistumisen määrään.

– Nimitys vuoden palomieheksi on suuri kunnia ja tuli täysin yllätyksenä. Olen iloinen, että malli on saanut paljon positiivista huomiota ja työtäni arvostetaan. Nyt on tapahtumassa altistumisen vähentämisessä käännekohta, ja olen siitä erittäin tyytyväinen. Olen myös ylpeä Keski-Suomen pelastuslaitoksesta, josta on löytynyt intohimoa ja mielenkiintoa olla uranuurtaja altistumisen vähentämisessä, Lahti toteaa.

Jarkke Lahden palokuntaura on alkanut jo 16-vuotiaana vapaaehtoispohjalta Jyväskylän VPK:ssa. Ammattipalomieheksi Lahti valmistui vuoden 1998 lopulla, minkä jälkeen hän aloitti työt Keski-Suomessa. Ura sai uuden käänteen vuonna 2005, jolloin Lahti kävi alipäällystökurssin ja siirtyi paloesimiehen tehtäviin.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Palopäällystöliitto Suomen Palomiesliitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Suomen Sopimuspalokuntien Liitto