Lehdistö  l  Vuoden Palomiestoimikunta  l  Yhteystiedot  l  Etusivulle

Vuoden Palomies 2015
Ylipalomies Vesa Nurminen
Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Ylipalomies Vesa Nurminen on Vuoden Palomies 2015. Vesa Nurminen tunnetaan erityisesti merkittävänä suomalaisen eläinpelastustyön kehittäjänä ja toteuttajana. Hän on tehnyt kansallista pioneerityötä eläinpelastuksen parissa jo vuodesta 1995 lähtien.

- Olin mukana vaativissa eläinpelastustehtävissä 90-luvun alussa, jolloin tarve oikeanlaisille työvälineille ja eläinten pelastamiseen liittyvään lisätietoon oli suuri. Tehtävät eivät aina menneet ihan putkeen ja saattoivat olla vaarallisia. Vuonna 1995 sain luvan lähteä kehittämään eläinpelastukseen soveltuvaa välineistöä, Nurminen kertoo.

Kehittämistyö tapahtui alkuun muun työn ohessa, mutta vuodesta 2006 alkaen Vesa Nurminen on tehnyt eläinpelastuksen kehittämistyötä päätoimisesti, kun Helsinkiin perustettiin oma eläinpelastusyksikkö. Nurmisen pitkäjänteisen kehittämistyön ansiosta Helsinkiin on syntynyt korkeatasoinen eläinpelastusvalmius niin päivittäisiin kuin myös vakaviin eläimiin ja ympäristöön kohdistuviin suuronnettomuusuhkiin. Nurminen on ollut mukana myös kansainvälisessä verkostossa ja tuonut esimerkiksi Yhdysvalloissa kehitettyjä koulutusmalleja Suomeen.

- Eläinpelastustehtävien kehittäminen on ollut erittäin mieluisaa ja tempaissut mukaansa. Kun aloitin 90-luvulla toiminnan kehittämisen, eläinpelastustehtäviä oli vuosittain noin 50-60. Nykyään Suomessa niitä on vuosittain jo reilut 2000, joista Helsingissä n. 800. Helsingin eläinpelastusyksikkö on kymmenessä vuodessa kasvanut 16 henkilön aktiiviseksi toimijaksi, Nurminen toteaa.

Tulevaisuudessa Vuoden Palomies pyrkii saamaan oman osaamisensa siirrettyä työtään jatkaville, sillä ensi vuonna hän siirtyy eläkkeelle Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palveluksesta. Nurminen jatkaa eläinpelastustehtävien parissa eläkkeelle siirtymisen jälkeen vapaaehtoisena. Luonnonvaraisten eläinten havainnointi jatkuu myös rakkaan harrastuksen, luontovalokuvauksen, parissa.

- Suuren yleisön olisi hyvä tietää eläinpelastustehtäviin liittyen, että yllättävän monen tapauksen voisi hoitaa myös itse. Jokamiehen taitoihin olisi hyvä kuulua myös esim. tieto miten toimia kun lintu lentää sisätiloihin. Silloin laitetaan verhot eteen kaikkiin muihin ikkunoihin paitsi siihen, josta lintu ohjataan ulos. Sen jälkeen kyseinen ikkuna avataan ja laitetaan valot pois. Pelastuslaitos on syytä kutsua apuun vasta sitten kun on ensin itse kokeiltu, ja tilannetta ei ole onnistuttu omin neuvoin ratkaisemaan, ohjeistaa Nurminen.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Palopäällystöliitto Suomen Palomiesliitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Suomen Sopimuspalokuntien Liitto