Lehdistö  l  Vuoden Palomiestoimikunta  l  Yhteystiedot  l  Etusivulle

Vuoden Palomies 2016
Puheenjohtaja Kari Suominen
Turun VPK

Turun VPK:n puheenjohtaja Kari Suominen on Vuoden Palomies 2016. Kari Suominen tunnetaan erityisesti 30 vuotta jatkuneesta ansiokkaasta puheenjohtajuudesta maamme vanhimman palokunnan hallituksessa ja esimerkiksi kelpaavasta palokuntayhdistystoiminnan vahvistamisesta sekä palokuntakulttuurin vaalimisesta. Suominen on liittynyt Turun VPK:n jäseneksi jo 12-vuotiaana vuonna 1958.

- Naapurin poika kutsui mukaan palokuntanuoriso-osastoon, joka oli silloin nimeltään poikakomppania. Palokuntanuorista muodostui pian itselleni hyvin tärkeä yhteisö. Meitä on yhä seitsemän tuolloin aloittanutta mukana toiminnassa ja kokoonnumme säännöllisesti.

Näin kertoo Kari Suominen, joka on ollut mukana palokuntatoiminnassa lähes 60 vuotta ja koko ajan samassa palokunnassa. Ensin hän on toiminut rivimiehenä ja ollut mukana hälytyksissä, myöhemmin hän on siirtynyt entistä enemmän yhdistystoimintaan vaikuttajaksi ja viimeiset vuosikymmenet ovat kuluneet yhdistyksen johdossa.

Turun VPK:n toiminnan tulevaisuus näyttäytyy Suomisen mukaan valoisana, sillä palokunnan miehistö, kalusto ja suhteet pelastustoimen muihin toimijoihin ovat erinomaiset. Uusi nuoria tulee palokuntaan säännöllisesti, yhdistystoiminnassa on mukana aktiivista väkeä ja puhallinorkesterin vireä toiminta tuo myös lisäarvoa palokunnan toiminnalle. Suomen ensimmäisten joukossa perustetusta yhdistyksestä on pidetty hyvää huolta ja se on säilynyt vetovoimaisena paikkakuntansa aktiivisena toimijana.

Suominen näkee vapaaehtoistoiminnassa sitoutumisen muuttuneen ja sen pitkäaikaisuuden vähentyneen viime vuosikymmeninä. Myös korvauksia vaaditaan entistä enemmän, mutta Turun VPK:ssa ei vapaaehtoisille makseta korvauksia hälytystoiminnassa eikä muutenkaan. Palokuntayhdistykset tarjoavat paljon vapaaehtoistoimintaan osallistumisen paikkoja perinteisen sammutustyön lisäksi aina varainhankinnasta tapahtumajärjestelyihin.

- Haasteellisinta puheenjohtajana on ollut pitää palokunnan toimijat yhtenä porukkana, jotta eri osastot eivät liiaksi vetäydy omiin joukkoihinsa. Tässä ovat parhaiten toimineet yhteiset, avoimet keskustelut ja se, että puhutaan suoraan siitä, mistä on kyse.

Turun VPK:n puheenjohtajan roolissa on tärkeässä osassa ollut myös historiallisesti arvokkaan ja merkittävän rakennuksen ylläpitäminen ja peruskorjaaminen. Suominen pitääkin yhtenä tärkeimmistä puheenjohtajakautensa saavutuksista 2007 vuoden alussa saatua valtion ja Turun kaupungin huomattavaa avustusta, jonka avulla pystyttiin VPK-talossa tekemään remontti ja lisäämään siten myös talon käytettävyyttä mm. esteettömyyden osalta. VPK-talo on palokuntayhdistykselle tärkeä tulonlähde vuokraustoiminnan kautta, ja talossa on vaalittu hienosti myös palokuntahistoriaa mm. perinnehuonetta ylläpitämällä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Palopäällystöliitto Suomen Palomiesliitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Suomen Sopimuspalokuntien Liitto