Lehdistö  l  Vuoden Palomiestoimikunta  l  Yhteystiedot  l  Etusivulle

Vuoden Palomies 2018
Palomestari Arto Latvala
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Vuoden Palomieheksi valittu Arto Latvala on laatinut lento-onnettomuuksien ja suuronnettomuuksien johtamisohjeet. Hän on myös kehittänyt omaisuusvahinkoja vähentäviä vaihtoehtoisia sammutusjärjestelmiä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palomestari on erinomainen esimerkki kaikenikäisille kollegoilleen innostuneella ja kehittämishaluisella asenteellaan.

Arto Latvala on ollut erityisen kiinnostunut varautumisesta lento-onnettomuuksiin ja suuronnettomuuksiin. Hän on ollut kehittämässä pääkaupunkiseudulla suuronnettomuuksiin liittyvää viranomaisyhteistyötä 1990-luvun taitteesta lähtien ja laatinut nykymuotoiset pelastustoiminnan johtamisohjeet lento-onnettomuuksia varten sekä yleisohjeet suuronnettomuuksien pelastustoiminnan johtamisesta.

Latvala on toiminut pelastusalalla yli 50 vuotta, ja hänen aikaansaannostensa kirjo tuolla ajanjaksolla on ylipäänsä melkoisen laaja ja merkityksellinen koko pelastustoimen näkökulmasta.

Vaihtoehtoisten sammutusmenetelmien sekä sammutustaktiikan ja -tekniikan kehittämisessä Latvala on tehnyt pitkäjänteistä työtä Pelastusopiston tutkimushankkeissa. Tutkimushankkeiden tulokset ovat muuttaneet pelastajien toimintatapoja tulipalotilanteissa, mikä ilmenee palomiesten nopeampana toimintana ja pienempinä omaisuusvahinkoina.

Latvalan alulle panemien tutkimusten tuloksia hyödynnetään myös rakenteellisen paloturvallisuuden opetuksessa ja palotarkastustoiminnassa. Lisäksi Latvalasta on saanut alkunsa päivystävien palomestareiden onnettomuustyyppikohtainen P3-käsikirja, jonka ensimmäinen versio on hänen käsialaansa.

– Vaikka minun nimeni on ollut päällimmäisenä näkyvissä erilaisissa projekteissa ja tutkimushankkeissa, on työryhmissä aina ollut mukana myös muita oman alan kollegoita ja usein myös muita yhteistyöviranomaisia. Siksi haluaisinkin jakaa tämän huomionosoituksen koko pelastusalan kesken, Latvala kiittää.

Latvalalla on ollut koko uran ajan suuri halu kehittää ja kehittyä. Hän on vahvistanut ammatillista osaamistaan ulkomaita myöten ja osallistunut kansainväliseen pelastustyöhön. Suomen kansainvälisen pelastustoiminnan kehittämisessä hän on ollut mukana vuodesta 1993 lähtien.

Latvala liittyi mukaan VPK-toimintaan jo 9-vuotiaana Pyhäsalmella. Hän suoritti Valtion palo-opistossa palomiehen, paloesimiehen, palomestarin ja pelastussukeltajan tutkinnot. Hän on toiminut kouluttajana Pelastusopistolla ja sen edeltäjällä Palo-opistolla sekä lukuisissa muissa koulutustilaisuuksissa jo yli 30 vuoden ajan.

Arto Latvalasta tuli useita ehdotuksia Vuoden Palomies -toimikunnalle. Niistä kaikista paistoi läpi suuri arvostus pian eläkkeelle jäävää pelastusalan moniosaajaa kohtaan. Lämpöäkään ehdotuksista ei puuttunut.

– Latvala on aina helposti lähestyttävä, iloinen, intoa täynnä ja johtamisessa rauhallinen, jämpti ja mies paikallaan, totesi eräskin ehdotuksen laatinut henkilö.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Palopäällystöliitto Suomen Palomiesliitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Suomen Sopimuspalokuntien Liitto