Lehdistö  l  Vuoden Palomiestoimikunta  l  Yhteystiedot  l  Etusivulle

Vuoden Palomies 2019
Palomies-ensihoitaja Saku Sutelainen
Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Vuoden Palomies Saku Sutelainen on pelastusalan henkisen hyvinvoinnin uranuurtaja

Tuore Vuoden Palomies toivoo, että psyykkinen jaksaminen koettaisiin vähintään yhtä tärkeänä kuin fyysinen kunto.

Sutelainen haluaa edistää henkisen hyvinvoinnin arkipäiväistämistä ja puhumisen kulttuurin paloasemilla. Hän on toiminut Suomen Palopäällystöliiton Henkinen työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimessa -hankkeen projektipäällikkönä vuosina 2018-2019. Hanke saa jatkoa vuonna 2020 kun Sutelainen luotsaa henkistä hyvinvointia MentalFireFit -hankkeessa, jonka tavoitteena on tuoda mm. poliisilla käytössä oleva vertaispurun malli sekä Post-traumatyöpajat myös pelastusalalle.

Pelastusalan henkilöstö kohtaa työssään haastavia elämäntilanteita ja vakavia onnettomuuksia. Sutelaisen mukaan olisi tärkeää juurruttaa paloasemille kulttuuri, jossa vaikeista keikoista puhumista ei arasteltaisi.

– Vaikean tehtävän kuuluukin herättää tunteita, mutta niistä pitää pystyä puhumaan, sanoo Vuoden Palomies Sutelainen.

Jälkipurkua on käytetty pelastusalalla jo 20 vuotta, mutta Sutelainen toivoisi sen rinnalle muitakin työkaluja. Vaikeiden tehtävien jälkeen jälkipurun tulisi tapahtua rutiininomaisesti ja automaattisesti, sekä olisi tärkeää lisätä esimiesten tietoisuutta psyykkisen purkamisen tärkeydestä. On hyvä muistaa, että tavat reagoida kriisitilanteisiin ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat – myös työympäristössä ja työntekemisen rakenteissa tämä on hyvä huomioida.

Sutelainen kertoo ajatuksen ensilinjan auttajien henkisen jaksamisen tukemisesta syntyneen jo palomiesuran alussa, kun hän työskenteli pelastuslaitoksella lääkäriyksikössä. Syvemmälle henkisen hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen maailmaan hän on sukeltanut kriisityössä sekä työnohjaajopinnoissa. Omien työtehtävien kautta ymmärrys läsnäolon ja kuuntelun tärkeydestä traumaattisten tilanteiden jälkeen on vahvistunut.

Sutelainen valmistui palomieheksi Helsingin Pelastuskoulusta vuonna 2004 sekä ensihoitajaksi (amk) 2016. Lisäksi hän on työnohjaaja sekä suorittanut kriisi- ja traumatyön koulutuksia. Sutelainen on työskennellyt myös Helsingin Kriisipäivystyksessä sekä sairaanhoitajana HUS Nuorisopsykiatriassa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Palopäällystöliitto Suomen Palomiesliitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Suomen Sopimuspalokuntien Liitto