Lehdistö  l  Vuoden Palomiestoimikunta  l  Yhteystiedot  l  Etusivulle

Vuoden Palomies 2021
Paloesimies Juha Höök
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos


Kuva: Teemu Heikkilä
/ Pelastustieto

Vuoden Palomies on pelastusalan työturvallisuuden uranuurtaja

Vuoden Palomieheksi 2021 valittu Juha Höök on kehittänyt pelastusalan työturvallisuutta jo kahdella vuosikymmenellä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen paloesimies tunnetaan etenkin uhka- ja väkivaltatilanteiden työturvallisuusasiantuntijana ja kouluttajana.

– Pelastusalan henkilöstö kohtaa työssään haastavia ja uhkaavia tilanteita, joihin on tärkeää valmistautua etukäteen. Alan vaaranpaikat ja riskit on tunnistettava, sillä työturvallisuus koskee meitä kaikkia, eikä terveyden tai hengen menettäminen kuulu työnkuvaan, vaikka toimitaankin keskimääräistä vaarallisemmissa tehtävissä, Juha Höök sanoo.

Juha Höökillä on vuosikymmenten kokemus pelastusalalta. Hän aloitti jo nuorena poikana vapaaehtoisen palokunnan riveissä ja on vuosien saatossa kasvanut vakinaisen pelastustoimen ammattilaiseksi. Kiinnostus pelastusalan työturvallisuuteen heräsi oman, ensihoitotehtävällä tapahtuneen työtapaturman jälkeen.

Uhka- ja väkivaltatilanteiden työturvallisuuden uranuurtajana Höök on toiminut monissa valtakunnallisissa työturvallisuutta kehittävissä työryhmissä, kuten Pelastusopiston ja sisäministeriön työturvallisuushankkeissa. Lisäksi hän on tehnyt opinnäytetyönsä pelastustoimen työturvallisuudesta sekä toiminut uhkatilanteiden työturvallisuuden pääkouluttajana Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella.


Kuva: Teemu Heikkilä
/ Pelastustieto

Perusteina Höökin valinnalle Vuoden palomieheksi mainitaankin ansiokas työ pelastusalan työturvallisuuden hyväksi ja siihen liittyvän osaamisen kehittäjänä ja kouluttajana, mutta myös Höökin pelastusalan arvojen eteen tekemä konkreettinen työ. Esimerkiksi Pelastusopiston aulaa koristava Pelastusalan muistotaulu ja jokaiselle valmistuvalle pelastajalle jaettava pelastajan ammattitutkintomerkki eli Pelastajamerkki ovat osoituksia Höökin tekemästä pelastusalan arvojen mukaisesta työstä.

– Valinta Vuoden palomieheksi vetää nöyräksi. Haluan omistaa huomionosoituksen niille kollegoille, jotka ovat menettäneet henkensä tai terveytensä työssään, Höök sanoo.

Höök painottaa, ettei pelastusala ole vielä valmis työturvallisuuden osalta, vaikka paljon onkin saatu aikaan. Työtä riittää hänen mukaansa esimerkiksi valtakunnallisen poikkeamaraportointijärjestelmän työstämisessä sekä työturvallisuuskoulutuksen yhtenäistämisessä.

– Olen kuitenkin iloinen, että pelastusalan silmät ovat auenneet työturvallisuudelle ja aiheesta puhutaan ja toimintaa kehitetään, sillä työturvallisuus on meitä kaikkia yhdistävä tekijä pelastusalalla, Höök muistuttaa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Palopäällystöliitto Suomen Palomiesliitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Suomen Sopimuspalokuntien Liitto